GNP

 •  Home
 • Aparatura medyczna
 • SPPS-S – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej Skarżyńskiego(current)

SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego to nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów. Można ją stosować w wielu różnych grupach zaburzeń, wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego. SPPS-S prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia, służącego do prowadzenia wielozmysłowej terapii.

W swojej miniaturowej formie urządzenie zawiera szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym trening słuchowy wzbogacony jest w szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu modyfikacji dźwięku m.in.: filtracji różnego typu (w tym tzw. filtracji fonetycznej), separacji drogi powietrznej i kostnej, a także zmiany natężenia i czasu trwania dźwięku. Wpływ na skuteczność terapii wynika z podziału na stymulowanie percepcji słuchowej, w zakresie różnych funkcji słuchowych (w ramach kształcenia uwagi mimowolnej), jak również rozwijanie słuchowej uwagi dowolnej, szczególnie w zakresie percepcji i ekspresji głosu i mowy. Istotne jest również stymulowanie integracji słuchowo-wzrokowo- ruchowej poprzez aktywne ćwiczenia.

Trójpoziomowe stopniowanie natężenia terapii umożliwia przeprowadzenie od 15 do 90 treningów (z możliwością ich zwiększenia w przypadku braku powodzenia). Przejście na kolejny poziom terapii zależne jest od wyników diagnozy i umiejętności przetwarzania słuchowego u pacjenta.

Zestaw SPPS-S jest mały, poręczny - przez to wygodny w użyciu. Nie wymaga współdziałania z innymi, często dużymi oraz kosztownymi urządzeniami, zlokalizowanymi w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach. Przekłada to się na znaczne obniżenie kosztów użytkowania urządzeń terapeutycznych oraz większą dostępność treningu.

SPPS-S przeznaczony jest dla osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami
- wynikającymi z ograniczeń w zakresie przetwarzania słuchowego, takimi jak:

 • problemy z rozumieniem mowy;

 • trudności w czytaniu i pisaniu;
 • zaburzenia artykulacji;

 • niepłynność mowy;
 • zaburzenia głosu;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • i inne.

Zaprojektowane rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. SPPS-S angażuje różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz pozwala na ich integrację i koordynację. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań w SPPS-S oferuje możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Słuch

Słuch to główny zmysł stymulowany w SPPS-S. Metoda bazuje na usprawnianiu i integrowaniu percepcji słuchowej z innymi zmysłami.

Wzrok

Wzrok jest jednym z dodatkowo stymulowanych zmysłów w metodzie SPPS-S. Percepcja wzrokowa umożliwia, podobnie jak słuch, poznawanie rzeczywistości. Rozwijanie koordynacji oraz integracji z innymi zmysłami umożliwiają ćwiczenia na multimedialnym panelu - iPadzie.

Dotyk

Dotyk to kolejny ze stymulowanych zmysłów w SPPS-S. Wykorzystanie tego zmysłu w opracowanych ćwiczeniach dopełnia polisensoryczne oddziaływanie w opracowanej metodzie.

Chcesz poznać ofertę? Skontaktuj się z nami.

Back to top