GNP

 •  Home
 • Platforma Badań Zmysłów(current)

Platforma Badań Zmysłów jest przenośnym urządzeniem, do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy oraz rehabilitacji słuchu i mowy. Jest to urządzenie przeznaczone dla: przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i gabinetów logopedycznych. Dzięki prostej obsłudze Platforma Badań Zmysłów może być wykorzystywana przez każdą przeszkoloną osobę.

W skład urządzenia wchodzą:

 • przenośny komputer MSI, na którym jest zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie, wraz z zasilaczem,
 • słuchawki audiometryczne,
 • przycisk pacjenta.

W wersji podstawowej Platforma Badań Zmysłów została wyposażona w różnorodne testy przesiewowe, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie wzroku, słuchu i mowy. Zaburzenia te, niewykryte we wczesnym okresie, mogą zakłócać harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz kontakt z rówieśnikami. Łatwy w obsłudze interfejs urządzenia pozwala na sprawne przeprowadzenie badań. Z kolei prosty i czytelny wynik każdego badania ułatwia jego odczyt – także pacjentowi.

Najnowsza wersja systemu posiada wiele funkcji, które pozwalają nie tylko na badania, ale także na rehabilitację dzieci. Platforma umożliwia zbieranie danych z ankiet do badań epidemiologicznych oraz przesyłanie wyników do systemu centralnego za pośrednictwem Internetu. Wyniki badań są automatycznie oceniane i klasyfikowane, a te, które nie spełniają określonych warunków, mogą zostać przesłane do lekarzy specjalistów w celu dalszej oceny. Najnowsza wersja urządzenia pozwala również na pełną dowolność przy wyborze testów, które mają być zainstalowane na urządzeniu.

Platforma Badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy, dzięki czemu umożliwia:

 • ocenę fizjologicznej gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się w szkole,
 • wdrożenie wczesnej terapii,
 • przygotowanie kadry placówek oświatowych (poradni psychologiczno- pedagogicznych, szkół i przedszkoli,
 • przygotowanie placówek medycznych do wdrożenia w skali masowej możliwości wczesnego, taniego i efektywnego wykrywania wad narządów zmysłów,
 • przygotowanie rodziców do udziału w procesie kształcenia i terapii,
 • tworzenie środowiskowych i/lub regionalnych programów powszechnej profilaktyki.

Jak to działa? PBZ składa się z kilku głównych modułów:

Audiogram

Test ten pozwala przeprowadzić badanie audiometryczne sprawdzające słuch pacjenta dla przewodnictwa powietrznego w zakresie częstotliwości od 250 do 8000 Hz, dla ubytków nieprzekraczających 80 dB HL.

DDT

Test ten bada tzw. centralne zaburzenia słyszenia. W jego trakcie prezentowane są (równocześnie) do prawego i lewego ucha po dwie liczby. Zadaniem osoby badanej jest powtórzenie liczb z jednego lub obojga uszu.

GDT

Badanie to polega na prezentowaniu przerw o zmiennej długości. Osoba badana ma nacisnąć przycisk za każdym razem, gdy usłyszy przerwę. Test przerwy w szumie pozwala sprawdzić rozdzielczość czasową układu słuchowego

Test tonalny

Funkcja ta umożliwia wykonanie szybkiego badania przesiewowego słuchu dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hz. Dodatkową zaletą badania jest wbudowany algorytm oceniający, czy osoba badana zgaduje czy udziela prawdziwych odpowiedzi.

Test słowny

Dostępne testy widzenia pozwalają sprawdzić różnicowanie kontrastu oraz widzenie barwne. Test przystosowany jest dla pacjentów w różnym wieku, aby ułatwić im badanie.

Mówię

Test przesiewowy mowy pozwala na sprawdzenie wybranych funkcji narządu mowy takich jak poprawność gramatyczna, znajomość słownictwa itp. Test jest zróżnicowany pod względem wiekowym (osobne zestawy dla dzieci starszych i młodszych).

Klinika rehabilitacji

 

Jest to zbiór praktycznych ćwiczeń umożliwiających pracę nad dysfunkcjami dziecka w sposób najprostszy – zarówno dla operatora, jak i pacjenta. Opracowanie ich w formie przyjaznych obrazków oraz życzliwych poleceń lektora sprawia, że dzieci bardzo chętnie je realizują.

 

 • Test 6 dźwięków mowy– W teście badany ma za zadanie wskazać obrazek przypisany do podanego dźwięku.
 • Słuchające drzewo– Zadaniem dziecka jest różnicowanie prezentowanych dźwięków na podstawie ich długości, wysokości czy natężenia. Obrazowo badanie przedstawione jest jako drzewo, którego kolejne gałęzie stanowią odrębne części testu. Poszczególne gałęzie pokrywają się liśćmi w sytuacji, gdy badany udzielił poprawnych odpowiedzi.
 • Sytuacje dźwiękowe– Badane dziecko ma do wyboru różne sytuacje dźwiękowe zlokalizowane na interaktywnej mapce. Po wybraniu lokalizacji wyświetlone zostaną obrazki, na które można swobodnie klikać i słuchać efektów dźwiękowych.
 • Onomatopeje – Badanie ma na celu sprawdzenie, czy pacjent zauważa różnice w prezentowanych dźwiękach z życia codziennego. Zadaniem dziecka jest udzielenie odpowiedzi czy prezentowane dźwięki były takie same, czy różne.
 • Historyjki dźwiękowe– W tym ćwiczeniu zadaniem dziecka jest wskazanie elementu (dźwięk lub obrazek) ilustrującego prezentowany właśnie fragment historyjki. Poszczególne fragmenty składają się na jedną wspólną historyjkę. Badanie można przeprowadzić w dwóch wersjach: dla dzieci młodszych oraz starszych.
 • Wiersze – wierszyki – Ćwiczenie może odbywać się w dwóch wersjach: dla dzieci młodszych lub starszych. Zadaniem dzieci młodszych jest wskazanie obrazka, odpowiedniego dla czytanej aktualnie części wierszyka. Dzieci starsze mają za zadanie wskazać przeczytany przez lektora wers wierszyka.
 • Testy percepcyjne mowy– Zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniej ilustracji, która odpowiada czytanemu przez lektora tekstowi. Badanie podzielone jest na trzy główne części.
 • Historie obrazkowe– W tym badaniu zadaniem dziecka jest wskazanie ilustracji we właściwej kolejności. Podczas badania pacjent ma do wyboru szereg sytuacji obrazkowych, na których opierać się będzie późniejsza praca z nim.

Zalety Platformy Badań Zmysłów:

 • możliwość szybkiego badania,
 • zastosowanie wielu testów przesiewowych (słuchu, wzroku i mowy) w jednym, mobilnym urządzeniu,
 • gromadzenie wyników badań oraz danych ankietowych w centralnej bazie danych,
 • Moduł Kliniki Rehabilitacji,
 • system centralny umożliwiający automatyczne uaktualnianie programów i testów,
 • innowacyjność Platformy Badań Zmysłów w skali międzynarodowej podkreślają nagrody i wyróżnienia zdobyte podczas międzynarodowych targów innowacyjności
Back to top