GNP

W niedzielę, 3 marca, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu. Święto ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ma na celu podniesienie świadomości na temat zdrowia słuchu.

Zgodnie ze statystykami WHO, ponad 5% światowej populacji, czyli ponad 430 milionów ludzi, cierpi na różnego rodzaju niedosłuch. Szacuje się, że liczba osób niedosłyszących wzrośnie do 630 milionów w 2030 roku, a nawet do 900 milionów w 2050.

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. nie tylko dostarcza innowacyjne rozwiązania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, ale także jest aktywnie zaangażowana w działania edukacyjne. Zaangażowanie w edukację nie ogranicza się jedynie do dostarczania technologicznie zaawansowanych aparatów słuchowych, ale rozciąga się na szerokie spektrum działań mających na celu podniesienie świadomości na temat problemów słuchowych.

Poprzez organizowanie warsztatów, seminariów oraz kampanii edukacyjnych GNP Magnusson stara się przekazać istotne informacje na temat zdrowia słuchu, korzyści płynących z korzystania z nowoczesnych technologii słuchowych oraz sposobów wspierania osób z niedosłuchem w codziennym życiu.

Celem organizacji jest nie tylko dostarczenie narzędzi, które poprawią jakość życia osób z dysfunkcją słuchu, ale również budowanie świadomości i zrozumienia w społeczeństwie.

Wierzymy, że razem możemy uczynić Światowy Dzień Słuchu szansą na wspólne tworzenie świata, gdzie każdy ma szansę cieszyć się pełnią dźwięków.

Back to top