GNP

  •  Home
  • Aktualności
  • Zapytanie ofertowe ogłoszenie nr: 2020-6578-9695 dotyczące usług badawczych w opracowaniu systemu do wykrywania zaburzeń smaku i węchu opartego na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 4.1/ poddziałaniu 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.(current)

Zapraszamy do składania ofert na usługi badawcze dotyczące opracowania systemu do wykrywania zaburzeń smaku i węchu opartego na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta.

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9695?sekcja=ogloszenie 

Osoba do kontaktu:

Bartłomiej Szylz

tel.: +896510680

e-mail: biuro@gnp.com.pl

 

Informujemy, iż postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

Rozstrzygnięcie:

Wybrana oferta: IT-LEARN Sp. z o.o.

Nazwa podmiotu: IT-LEARN Sp. z o.o.

Miejscowość: Szczecin

Cena 550 000,00 PLN netto

Back to top