GNP

  •  Home
  • Aktualności
  • Zapytanie ofertowe nr 2/BON/2019 dotyczące usługi wykonania badań biologicznych innowacyjnego wyrobu medycznego do drenażu jamy bębenkowej w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020(current)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badań biologicznych innowacyjnego wyrobu do drenażu jamy bębenkowej.

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/19794

Osoba do kontaktu:

Łukasz Kralczyński
e-mail: biuro@gnp.com.pl
nr telefonu: +48 534 392 651

 

Informujemy, iż postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte.

Oferta, którą wybrano:

Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/36
00-725 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 2019-07-09
Cena netto: 75 252,00 zł
Cena brutto: 92 559,96 zł 

 

Back to top