GNP

  •  Home
  • Aktualności
  • Zapytanie ofertowe nr 1/BON/2019 dotyczące usługi badawczej innowacyjnego wyrobu medycznego do drenażu jamy bębenkowej w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020(current)

Informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało anulowane z powodu zmiany zakresu zadań w projekcie badawczo-rozwojowym.

Zapraszamy do składania ofert na usługi badawcze dotyczące innowacyjnego wyrobu do drenażu jamy bębenkowej.

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/19696

Osoba do kontaktu:

Łukasz Kralczyński
e-mail: biuro@gnp.com.pl
nr telefonu: +48 534 392 651

Back to top