Zaproszenie na spotkanie warsztatowe

,,Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)
– teoria i praktyka’’

Firma GNP Magnusson Aparatura Medyczna ma przyjemność zaprosić Państwa
na spotkanie warsztatowe CAPD obejmujące zagadnienia związane z diagnozą
i terapią osób z zaburzeniami przetwarzania centralnego.
Szkolenie składać się będzie z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Wykłady
będą prowadzone przez specjalistów ze Światowego Centrum Słuchu oraz Instytutu
Logopedii UMCS w Lublinie.

Warsztaty pozwolą Państwu zapoznać się z doświadczeniami terapeutów
wykorzystujących w swojej codziennej pracy terapię SPPS.
Podczas warsztatów będziecie mieli Państwo możliwość przetestowania i zakupu
Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej i Platformy Badań Zmysłów w
promocyjnej cenie.

W celu rejestracji na szkolenie należy wypełnić formularz klikając [tutaj]
Szczegółowy program spotkania zostanie przesłany do Państwa wkrótce oraz
będzie umieszczony na naszej stronie internetowej www.pro.gnp.com.pl
w zakładce ,,Szkolenia”.

Cena Szkolenia: 50 zł.

PROGRAM SZKOLENIA

14.10.2016
Hotel Wieniawski Lublin

HotelWieniawski