GNP

  •  Home
  • Platforma Badań Zmysłów(current)

Platforma Badań Zmysłów jest przenośnym urządzeniem, do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy oraz rehabilitacji słuchu i mowy. Jest to urządzenie przeznaczone dla: przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i gabinetów logopedycznych. Dzięki prostej obsłudze Platforma Badań Zmysłów może być wykorzystywana przez każdą przeszkoloną osobę.

Producentem urządzenia jest Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS®. Zbudowano je w oparciu o zaawansowany, centralny system informatyczny oraz przenośny komputer wyposażony w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie badania. W skład urządzenia wchodzi przenośny komputer, słuchawki audiometryczne oraz przycisk pacjenta. Na komputerze zainstalowane jest specjalistyczne oprogramowanie. Platforma Badań Zmysłów została wyposażona w różnorodne testy przesiewowe, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie wzroku, słuchu i mowy. Zaburzenia te, niewykryte we wczesnym okresie, mogą zaburzać harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz kontakt z rówieśnikami.

Platforma Badań Zmysłów pozwala na:

  • wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy;

  • ocenę gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się;

  • wdrożenie wczesnej terapii;

  • przygotowanie rodziców do udziału w procesie kształcenia i terapii;

  • tworzenie programów powszechnej profilaktyki;

Platforma badań zmysłów
Back to top