GNP

Zabezpieczenie Danych Osobowych

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. stosuje środki organizacyjne, proceduralne i techniczne mające na celu zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokładając starań wdrożyliśmy już w 2015 roku wytyczne normy bezpieczeństwa informacji, która określa również politykę ochrony danych osobowych. W naszej organizacji stosowane są środki, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową.
W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
z siedzibą w Olsztynie 10-092 Olsztyn al. Obrońców Tobruku 1/1.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych GNP, al. Obrońców Tobruku 1/1, Olsztyn 10-092 
lub przez e-mail: biuro@gnp.com.pl

Dane osobowe

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:
-udoskonalania produktów
-dostarczenia Ci usługi niemedycznych polegające m.in. na doborze aparatów słuchowych,
-archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa,

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. nie zbiera danych w celach marketingowych
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
-prawo wycofania zgody,
-prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
-prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
-prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
-prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe:
-podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
-podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
-podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.
-GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Back to top