GNP

PBZ czyli Platforma Badań Zmysłów to przenośne urządzenie do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy oraz rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci (także o specjalnych potrzebach edukacyjnych), młodzieży i dorosłych. Zbudowane jest w oparciu o zaawansowany, centralny system informatyczny oraz przenośny komputer, wyposażony w dodatkowe akcesoria, umożliwiające przeprowadzenie badania. W wersji podstawowej Platforma Badań Zmysłów została wyposażona w różnorodne testy przesiewowe, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie wzroku, słuchu i mowy. Nierozpoznane we wczesnym okresie, mogą zaburzać harmonijny rozwój dziecka. A co za tym idzie, utrudniać naukę oraz kontakt z rówieśnikami.

W skład urządzenia wchodzi przenośny komputer wraz z zasilaczem, słuchawki audiometryczne oraz przycisk pacjenta. Komputer posiada specjalistyczne oprogramowanie. Wygodny i łatwy w obsłudze interface urządzenia pozwala na sprawne przeprowadzanie badań. Prosty i czytelny wynik każdego badania ułatwia jego odczyt – także pacjentowi.

W najnowszej wersji urządzenia dodano wiele nowości, które rozszerzają jego funkcjonalność - pozwalają nie tylko na badania, ale także na rehabilitację dzieci. Platforma umożliwia zbieranie danych z ankiet do badań epidemiologicznych, oraz przesyłanie wyników do systemu centralnego za pośrednictwem internetu. Wyniki badań są automatycznie oceniane i klasyfikowane. Te, które nie spełniają określonych warunków, mogą zostać przesłane do lekarzy specjalistów do dalszej weryfikacji. Najnowsza wersja urządzenia pozwala również na pełną dowolność przy wyborze testów, które mogą być zainstalowane na urządzeniu.

Dostępne są następujące moduły zwiększające funkcjonalność urządzenia:

 

 • Audiogram tonalny

 • Test DDT

 • Test GDT

 • Test słowny (mowa na tle szumu)

 • Test różnicowania kontrastu

 • Ocena widzenia barwnego

 • Test widzenia stereoskopowego

 • Badanie ortodontyczne

 • Test logopedyczny

 • Ankiety (dotyczące: słuchu, wzroku, mowy)

 • Test FPT

 • Test DPT

 • Klinika Rehabilitacji

Platforma Badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy - dzięki czemu umożliwia:

• ocenę fizjologicznej gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się w szkole;

• wdrożenie wczesnej terapii;

• przygotowanie kadry placówek oświatowych (poradni psychologiczno- pedagogicznych, szkół i przedszkoli) oraz medycznych do wprowadzenia, w skali masowej, możliwości wczesnego, taniego i efektywnego wykrywania wad narządów zmysłów;

• przygotowanie rodziców do udziału w procesie kształcenia i terapii;

• tworzenie środowiskowych i/lub regionalnych programów powszechnej profilaktyki

Chcesz poznać ofertę? Skontaktuj się z nami.

Back to top